۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

کارکرد عملی یک رسانه‌ی ملی در کشورهای دموکراتیک

ماریان ساموئلسون
ماریان ساموئلسون، استاندار جزیزه‌ی گوتلند (سوئد) فکر نکرده بود که حفاظت از محدوده‌ی حریم دریا شامل حال شرکت‌های با نفوذ هم می‌شود، از این رو امروز مجبور به استعفای از مقام خویش شد.
نوشته‌ی بالا تیر یکی از خبرهای چهارشنبه‌ی گذشته روزنامه‌ی مترو بود.

داستان از آن‌جا اتفاق افتاد که ماریان ساموئلسون، بنا به گزارش سایت بخش فارسی رادیو سوئد، شرکتی بنام ماتس هانسون در گوتلند، اراضی خصوصی خود را با کسب اجازه‌ی این استاندار، به ده برابر افزایش داد.

استفاده از این زمین‌ها حسب قانون برای عموم است و این اراضی در زیر پوشش حفاظت ساحلی قرار دارند. یکی از همکاران خانم ساموئلسون در هیئت مدیره‌ی شورای استان گوتلند که قصد گزارش این بذل و بخشش خلاف قانون استاندار را به پلیس داشته است توسط استاندار از این‌کار منصرف‌ می‌شود.

خبرنگار رادیویی گوتلند در یک مصاحبه با ماریان ساموئلسون، دلیل موافقت او را با عمل شرکت مزبور جویا می‌شود. استاندار غافل از این که حرف‌های او ضبط می‌شود می‌گوید که “در اجرای مقررات نسبت به شرکت‌های بانفوذ، باید کمی دست‌ودل بازتر عمل کرد”.

نوار مذکور که کیفیتی بسیار بد داشت فردای روز مصاحبه در اولین بخش خبری در ساعت شش بامداد، از رادیو سوئد “پ۱” پخش شد.

پخش نوار با توجه باین مسئله که «همه در مقابل قانون یکسانند» موجب سروصدای بسیاری در رسانه‌های نوشتاری و شنیداری سوئد گردید. مردم گوتلند در مصاحبه‌های زنده‌ی تلویزیونی خواستار استعفای استاندار شدند. اداره‌ی کل حفاظت محیط زیست از عمل استاندار بمقامات مربوط شکایت ‌کرد. نهایت وزیر امور شهرداری‌ها که ابتدا از اظهار نظر در مورد مسئله طفره می‌رفت در تلویزیون سوئد حاضر و خانم استاندار را بخاطر کار خلاف قانونش مورد انتقاد قرار داد.

روز چهارشنبه‌ی گذشته مات اولسون وزیر امور شهرداری‌های سوئد اقرار کرد که برای ماریان اولسون کاری در دفتر نخست‌وزیری با حق دریافت حقوق خود بمبلغ ۷۸۰۰ کرون، در نظر گرفته شده است، در حالی که روزش قبلش ماریان در مصاحبه‌ای اظهار داشته بود که به هیچ‌وقت قصد کنارگیری از کارش را ندارد.

ماتس اودل گفت:

بخاطر بازگشت آرامش به شورای استانی، من و ماریان باین توافق رسیده‌ایم که او از کار خویش کناره‌گیری نماید.

ماتس اودل اضافه کرد:

اظهار نظرهای ماریان در میان مردم ابهاماتی را پیرامون نگرش مقامات اداری به پرنسیپ‌ها گردیده است.

- ما به این توافق رسیدیم که ایجاد مجدد فضای مناسب همکاری در شورای استانی ناممکن است.

ماریا اولسون در پیام دیروز خود به «تی‌تی» اظهار داشته بود که در تله‌ای افتاده است که یکی از همکاران ناباب برای او گذاشته بود.

این مسئله سبب نه تنها سبب تغییر تصمیم ماتس اولسون، نگردید بلکه گفته می‌شود که علی‌رغم آن‌که ماریان بعدن گفته‌ی خویش را پس گرفت، از جمله عوامل اصلی برکناری او بوده است.


در همین زمینه