ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۶, جمعه

ویگن

با وارد شدنم به آپارتمان همسرم گفت:
دوستت مَرد!
پرسیدم:
کدام؟
جوابش ویگن بود.  با ویگن هرگز رابطه‌ی دوستی نداشته‌ام اما سخت دوستش می‌داشتم، هم خواندنش را و هم منش‌اش را.
شنیدن خبر مرگش، مرا به آن دورها برد، به دوران جوانی‌ام. رفته بودیم آبادان. من و حسین باختری. میهمان برادرش بودیم که مهندس شرکت نفت بود. روز و روزگار خوبی داشت و همسری مهربان و زیبا با پسر و دختری. ساکن بوارده‌ی جنوبی بودند. اولین بارم بود که آبادان را می‌دیدم.
روزی منصور از کار که برگشت گفت:
ویگن شب جمعه در باشگاه قایق‌رانان اهواز کنسرت دارد. باجناقم همه را میهمان کرده است.
روزموعود راهی اهواز شدیم. باشگاه غلغله بود و شمار همدانی‌ها هم بسیار. دورهم جمع شدیم. من، حسین و سیروس عزیزی که برادرزن منصور لود و اهوازی. سیروس هم از موسیقی سررشته‌ئی داشت و هم بلد ما درآن شهر و محیط ناآشنا بود. بزرگترها را به حال خویش وا نهادیم وبه خویش پرداختیم.
ویگن چند ترانه خواند، یادم نیست. خسته شده بود، مردم دست بردار نبودند. مرتب کف می‌زدند، او باز‌گشت و دوباره ترانه‌ای ‌خواند. چند بار این کار تکرار شد. آخرین بار که برگشت گفت:
خسته‌ شده‌ام، عذر می‌خوام! دیگه نمی‌کشم. اجازه بدید برم!
من کـه سرم گرم شده بود، جلو رفتم و گفتم:
همدانی‌ها با معرفن. به خاطر هم‌شهریات باخوان.
او هم گفت:
چشم! برای تو همشهری جوانم می‌خونم.
این اولین و آخرین دیدار من بود با ویگن بود.
به عقب‌تر بر می‌گردم، آن گا‌ه که تازه کشفش کرده بودم. به روزهائی که اگر
۳۵ ریالی در جیبم بود به فروشگاه صابری می‌رفتم و صفحه‌ئی از ویگن می‌خریدم. به یاد محمدعلی منوریان می‌افتم. او هم عاشق صدای ویگن بود. ممدلی کجا رفت و چه بسرش آمد؟ اوه ... سال‌یانی است از او  بی‌خبرم.
منوریان هم آموزگار بود و بچه محل و جند سالی بزرگتر. اگر ویگن آهنگ تازه‌ای می‌خواند، فوری خبرش را بمن می‌داد.
به خودم باز می‌آیم. کامپیوترم را روشن می‌کنم. ولی چشمانم نمی‌بیند. پیش چشم پزشگ بوده‌ام. قطره‌ی آتروپین کار خودش را کرده است. همه چیز را تیره و تار است. ویگن می‌خواند.
روی تخت‌خوابم دراز می‌کشم. دل و جانم را به ویگن می‌سپارم:
با نغمه‌های کاروان
از ره رسیده ساربان
آزرده دل، از دیدن‌اش
دروازه و دروازه بان
دل داده در شبِ سفر
خیال ره که تاسحر.
احساس می‌کنم که از او جدا می‌شوم. گوئیا این چشمان من است که در  پی او تا آن سر دریاها دوان است.
به این می‌اندیشم که چرا سلطان جاز ایران، پس از آن همه سال خواندن، اندوخته‌ای نداشت تا هزینه‌ی بیماری‌اش کند.
گرچه دوستاران‌اش همتی کردند و بیاری‌اش شتافتد. او ادامه می دهد:
در این سفر بهر کجا سفر نمود
دو چشم او به روزن کجاوه بود.
و دو چشمان ویگن نیز هیمشه به یاد وطنش بود. بیاد اجرای کنسرتش می افتم در شر هوفش سوئد، در سال‌های آخر  
۱۹۷۰میلادی که به روایت دخترم :
تا پا روی صحنه گذاشت پرسیده بود:
از همشهری‌های من هم میان شما هست؟
و دخترم گفته بود:
بله! پدر من همدانی است و شما را هم بسیار دوست می‌دارد.
کُنَد دل ای خدا خدا!
که چون شوم ازو جدا؟
فردا جدائی می‌رسد
آخر به پیایان این سفر
آن مه ندارد بعد ازین
با ساربان کاری دگر!
ویگن دیروز به سفر خویش یایان داد. او هم رفت و دیگر برای ما نخواهد خواند. اما ما چی؟ نسلی که با صدای آسمانی او از خواب بر می‌خاست و با ترانه‌ئی از او به خواب می‌رفت.
به خواب ای دختر نازم!
به روی سینه‌ی بازم.
و این سؤال آزارم می‌دهد. آیا مائیم که به او مدیونیم؟
و بیاد گفته‌ی استاد بزرگوار فردوسی توسی می‌افتم که فرمود:
تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو!

۱۹ آبان ۱۳۸۹ خورشیدی
یوله سوئده‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه

خاطره‌ای تلخ از آن روز تلخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


بعد ازظهر ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲، حدود ساعت پنج بعد از ظهر. هوا رو به خنکی می‌رفت. لنگه‌ی در دکان پدر را از جا در آورده و مشغول تکیه دادنش به دیوار بودم که پسرکی از کوچه‌ی مقابل پیدای‌اش ‌شد و با صدایی بلند مرا خطاب داد و گفت:
تمامِ مردم دوکانا‌شانه یَسدَن، پَچّا تو دوکانته وا مُکنی؟ نی‌میدانی تهران کودتا شده؟ میگن دکتر فاطمی کشدن.
این بگفت
و مرا گیج و ویج کرد و با سرعت به سوی میدان بزرگ شهر دوید.
دکان پدر را می‌بستم که سید ناصر «یکه‌بزن‌ قدیمی وَرمِزیار» سر رسید و با لحن همیشه‌گی توام با نیشخندش پرسید
:
پسر آشیخ‌آم دوکانشه می‌ونده؟

با گفتن بله‌ای خودم را از شرش خلاص کردم، درهای دکان را از داخل بستم و بدون اینکه به بزرگترها چیزی بگویم راهی میدان ‌شدم.
ابتدای میدان، برابر آجیل‌فروشی مشتاق، سید ناصر را بالای درخت زبان‌گجشکی دیدم که شاخه‌ی کلفتی می‌برید. گویا خودش را برای مقابله مجهز می‌کرد. مبارزه با کی‌اش را نفهمیدم
..
میدان پر از جمعیت بود. خودم را به جلوی دفتر جبهه‌ی ملی ‌رساندم. پوینده، ستاری و وزیری از فعالان محلی جبهه‌ی ملی، مثل همیشه در بالکن دفتر جبهه در رفت و آمد بودند. امیر ابراهیمی، نماینده‌ی اعزامی جبهه‌ی ملی، سخن‌رانی می‌‌کرد. نماینده‌گان اصناف، یکی پس از دیگری، پشت میکروفون قرار گرفته و اعلامیه‌ی صنف خویش را مبنی بر حمایت از حکومت قانونی دکترمحمد مصدق، می‌خواندند.
ناگهان از آن‌سوی میدان صدائی برخاست. عربده‌های مرگ بر مصدق، زنده باد شاه، فضای میدان را پر کرد. تیری شلیک شد.
علی وکیل، چاقوکش معروف شهر،سوار بر جیپی که افشار یکی از بزرگ مالکان شهر، آنرت می‌راند، وارد میدان شد.
دسته‌ی چاقوکشان دنبال جیپ روان بودند. علی وکیل، هفت‌تیر به دست و زنده‌باد شاه گویان، میدان را دور زد به وارد خیابان بوعلی شد
.
زمزمه‌ها بلند شد:
شاه دوستان مقابل منزل آیت‌الله بنی‌صدر، اجتماع کرده‌اند.
جمعیت راهی خانه‌ی آیت‌الله بنی‌صدر شد.
فشار جمعیت مرا هم با خود برد. سر بازارچه‌ی یخچال مردم با هوچیان درگیر ‌شدند. پلیس از مقابل فرا ‌رسید و بما حمله کرد. برابر خانه‌ی بنی‌صدر، پلیس اسب‌سوار، از کوچه‌ی حمام عبدل به مردم حمله کرد. صدای شلیک تیر از همه‌جا به گوش می‌رسید. پلیس اسب‌سواری کلن‌گدکِ تفنگ برنوی خود را ‌کشید و جوانی را نشانه ‌گرفت. بی‌اختیار سنگی بر‌داشتم و روانه‌ی سینه‌ی او کردم. آجان از روی اسب به زمین ‌افتاد. مرد جوانی بغلم کرد و به داخل کوچه‌ای برد. صدای شلیک تیر و فریادهای مردم از دور بگوش می‌رسید. تا جمعیت متفرق نشد جوان و همراهان‌اش اجازه‌ی رفتن بمن ندادند. کوچه که خلوت شد، مرد جوان و دوستان‌اش مرا به سرعت از مخفی‌گاهمان به خیابان بوعلی برده و تا نزدیکی خانه همراهی‌ام ‌کردند. ایستادند تا وارد خانه ‌شدم.
بمحض حضورم در خانه، پدر ناسزاگویان برای تنبیه باستقبالم آمد و بمن حمله کرد. از دستش گریختم. پدر اولین سنگ دم دستش را به قصد پرتات بسوی‌ من برداشت اما لااله‌الاللهی گفت و لعنتی بر شیطان فرستاد و سنگ بدرون باغچه پرتاب کرد‌
.
با رفتن پدر، راهی پشت‌بام شدم. رادیوی همسایه «خانم بهمرام» اعلامیه‌ی سپهبد زاهدی  را می‌خواند. فریاد زنده‌باد شاهِ جوانی، فضای خالی خیابان را پر کرد. با فریاد زنده باد مصدق قهرمان، پاسخش دادم.
خواهرها و عموزاده‌ها به پشت‌بام آمدند. عموقزی بلقیس گفت
:
حاج عموئه ازی بیشتر اذیت نکن! خدا خوشش نی‌میا. حاج عمو تونه خیلی دوس داره. دیدی  سنگه ره چه جوری وا عصبانیت لُر داد میان باغچه و رفد؟ بیا بریم پاین! شهر حکومت نظامیه
! رفتم پائین. شهر تاریک و خاموش بود. صدای رادیوی همسایه‌ها از دور به گوش می‌رسید. دولت حکومت نظامی، اجتماع سه نفر بیشتر را ممنوع کرده بود.
دل گرفته و غمگین توی ایوان نشستم. انگار روی شهر، خاکستر غم روی آن پاشیده شده بود.
رادیوی همسایه‌ها مارش نظامی پخش می‌کرد،
صبح که بیدار شدم گفتند امیرابراهیمی و بسیاری دیگر را شبانه دستگیر کرده‌اند
. حوالی ظهر دیدم که پوینده را با درشکه به زندان می‌بردند...


عده‌ی‌ای بر این باورند که «محمد لحویج بوهلال، فرانسوی تونسی‌الاصل» تروریستی که با کامیونی در شهر نیس بصف شرکت کننده‌ در جشن ملی فرانسه زد و ۸۴  نفر بی‌گناه را کشت، تعصب مذهبی ندارد.
دلیل آنان پرهیز نکردن بوهلال است از نوشیدن الکل و اهل مسجد و نماز نبودن اوست.
ادعای بالا مرا بیاد دوست دوران جوانیم انداخت. نماز خواندنش را ندیده بودم اما عرق فراوان ‌خوردناش چرا.
روزی یادم نیست چه چیزی در باره‌ی واقعه‌ی کربلا گفتم. او چنان برانگیخته شد و معترضانه پرسید:
یعنی کربلا و امام حسین دروغ است؟
گفتم:
نه، دروغ نیست. همانطور که رستم دروغ نیست. اما آنچه در شاهنامه آمده است استوره است نه تاریخ.
تاریخ، وقایع را بیان می‌کند ولی اُستوره متکی بر باورهای رایج میان مردم است و با واقعیات تطابق ندارد.


ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

دیدار یک همکاربرای خرید لباس ورزش دخترانه وارد فروشگاهی شدیم. قیافه‌ی صاحب فروشگاه آشنا بود. او نگاهش را از من بر نمی‌داشت. هر چه فکر کردم چیزی بخاطرم نیامد.
چون لباس مورد نظر را نداشت از فروشگاه خارج شدیم. از همراهم پرسیدم:
فروشنده را می‌شناسی؟
گفت:
آره همدانیه و آدم بسیار منصفی است.
دورتر که شدم پشیمانی یقه‌ام گرفت که چرا با فروشنده سلام علیکی نکردم و برگشتم. جلوی فروشگاهش که رسیدم  او در حال خروج از فروشگاه بود. سلامش کردم.
گفت:
چه خوب که خودتان برگشتید! دنبال شما می‌آمدم. ما با هم همکار بوده‌ایم. من پهلوانی هستم، دائی سیروس اعتمادی. هرگاه که با او و احمد هستیم بدون اغراق همیشه یادتان می‌کنیم.
پرسیدم:
سپهرآراء؟
گفت:
بله، مگه یادتان رفته. ایشان برادر خانم منه.
شماره تلفنم را باو دادم. احمد زنگ زد، فردا یا چند روز بعد، یادم نیست. قراری گذاشتیم و پس از سال‌ها بی‌خبری دو باره دیداری تازه کردیم.
بهار ۱۳۸۵ خورشیدی، تهران

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۲۶, چهارشنبه

اين نيز بگذرد

پیازها مرا به دورهای دور برد. سال ۱۳۴۸ خودمان، بخشدار خورموج بودم و بحقوق دریافتی‌ام قانع. از آن‌رو برای فرماندار و کارمندان فرمانداری دس و دستمالی نمی‌بردم. روزی راننده‌ی فرماندار بشوخی آمیخته به اعتراض بمن گفت:
آقای بخشدار! بخشداران پیش از تو، هر گاه بدیدن فرماندار می‌آمدند، چیزی هم برای بچّای مو می اُوُردن. تو که مثل ای که درآمدی نداری، خب دس کم یی کیسه پیاز اَهْرٌم سی مو بیار!
و زد زیر خنده
.
--------پیاز اَهْرُم یکی از بخش‌های ( امروز شهرستان) تابع بوشهر بود که تنباکو و پیازش در منطقه معروف بود.

عکاس بندرعباسی  Mohammad Barkarعکس از