۱۳۸۷ مهر ۱۴, یکشنبه

شرایط حقوق انسانی در سودان روز به روز بدتر می‌شود

مقاله‌ای از مجله‌ی عفو بین‌الملل
برگردان: محمد افراسیابی

علی‌رغم معاهده‌ی صلح دارفور که پنج ماه پیش به امضاء رسیده است، حملات نظامی ادامه دارد. انسان‌ها در گریزند و شرایط امنیتی منطقه، بد و بدتر می‌شود. اتحادیه‌ی آفریقا تاکنون نتوانسته است مردم منطقه را زیر پوشش حمایتی خویش بگیرد. سازمان عفو بین‌الملل، تقاضای خویش را مبنی بر جلب رضایت دولت سودان بر صدور اجازه‌ی ورود نیروهای صلح سازمان ملل به منطقه، تکرار می‌کند. گزارش سازمان عفو بین‌الملل تحت عنوان "سودان برای امنیت می‌گرید" به ما تصویر وحشنتاکی از به بازی گرفتن حقوق بشر در آن منطقه می‌دهد. دولت سودان بزرگترین حمله‌ی نظامی خود را در یک‌ساله‌ی اخیر که بیشتر هم شامل بمباران‌های هوائی می‌شود، در شمال دارفور انجام داده‌است. حملاتی کورکورانه و نامتناسب که با بی‌توجهی کامل به اصول حقوق بشر انجام شده و بارها مردم غیرنظامی هدف حمله خود قرار داده‌است. از آن‌جمله می‌توان به بمب‌باران‌های آگاهانه‌ی مدارس و مراکز بهداشتی اشاره کرد. بر اساس اخبار رسیده، گروه ملیشیای"جانجاوید" کنترل کامل منطقه‌ی غربی دارفور را که پس از پاکسازی ۲۰۰۴‌ـ‌۲۰۰۳ از اهالی بومی، کاملن به دست گرفته‌اند. پناه‌جویان داخلی که به اجبار بدیگر نقاط دارفور رانده شده‌اند، مانند افراد زندانی در محوطه‌های بسته نگه‌داری و تحت نظر بوده و مدام در معرض کشتار، آدم دزدی‌ و تجاوزات جنسی قرار دارند. اخیرن زد و خوردها به مناطق شرقی دارفور هم کشیده شده است. حملات گروه می‌لی‌شا‌ی جانی‌جاوید به مردم عادی در چاد، منطقه‌ی مرزی دارفور که در اواخر سال ۲۰۰۵ شروع شده بود، هنوز پایان نگرفته است. کشمکش با دخالت مسلحانه‌ی گروه‌های مسلح مخالف دولت سودان، که با یارگیری از بین پناهنده‌گان صورت می‌پذیرد، وضع را اسفناکتر کرده‌است و موجبات گسترش خشونت به خارج از مرزهای سودان شده است. نیروهای صلح سازمان وحدت آفریقا AMIS نشان داده‌اند که توانائی جلوگیری و مقابله با خشونتی که دولت سودان و گروه میلیشیای جان‌جاوید (Janjawid militia ) نسبت به مردم عادی اعمال می شود را ندارد. آنان حتا از اجرای وظیفه‌یی که به آنان محول شده‌است، یعنی بررسی نقض آتش‌بس، نیز ناتوانی نشان داده‌اند. رنجی وحشتناک به مردم دارفور روا شده است. بهمین سبب باید کمیته‌ی اجرائی سازمان ملل و سازمان وحدت آفریقا فشار خویش بر دولت سودان افزایش داده و آن را مجبور به پذیرش نیروهای حفظ صلح سازمان ملل نمایند. بهمین شکل نیروهای صلح سازمان وحدت افریقا نیز اجازه‌ یابند تا با افزایش منابع لازم، فراهم سازی امکانات لازم جهت اجرای ماموریت محوله به آنان، آماده شود.