۱۳۸۶ آذر ۱۴, چهارشنبه

روی یک تکه اشغال از روی زمین بردار!

در پنجم ماه جون ۲۰۰۱ میلادی، روز جهانی محیط زیست، در سوئد انجمنی با شعار" برداشتن حد اقل روزی یک آشغال از روی زمین!" تاسیس شد. پیام این انجمن بسیار ساده است:

ما این ‌توانائی این را داریم که از خود مایه‌ای بگذاریم!

از انداختن آشغال بروی زمین پرهیز کن(البته اگر این کار می‌کنی) و دست کم روزی یک اشغال از روی زمین بردار. اگر همه چنین کاری می‌کردند ما امروزه با مشکلی بنام "محیط زیست آلوده" مواجه نبودیم. برداشت روزانه یک تکه آشغال می‌تواند نمونه‌ای سمبولیک و آموزنده باشد و مسلمن در رفتار دیگران تاثیر خواهد گذاشت. جالب این که دبیری این انجمن با پادشاه سوئد است. خوب، می‌دانم که هیچ پادشاهی آن‌هم شاه کشور تمیزی چون سوئد، هرگز آشغالی در سر راه خود نمی‌بیند تا خود را موظف به برداشتن آن بداند. ولی او به این مسئله‌ی حفاظت و تمیزی محیط زیست می‌اندیشد. راستی ما چطور؟

چندی پیش تلویزیون دولتی سوئد مصاحبه‌‌ای داشت با یکی از مسولان این انجمن. خبرنگار پرسید: تو فکر می‌کنی اگر من روزی یک اشغال از روی زمین بردارم، محل زندگی‌ام مبدل به گلستان می‌شود؟ طرف گفت: نه! من اینقدر خوش‌باور یا احمق نیستم. ولی یادت باشد که اگر تو خودت را موظف کنی روزی دست کم یک آشغال از روی زمین برداری، هرگز آشغالی روی زمین نخواهی انداخت. کار ما آموزش است.