۱۳۹۵ مرداد ۲۸, پنجشنبه


عده‌ی‌ای بر این باورند که «محمد لحویج بوهلال، فرانسوی تونسی‌الاصل» تروریستی که با کامیونی در شهر نیس بصف شرکت کننده‌ در جشن ملی فرانسه زد و ۸۴  نفر بی‌گناه را کشت، تعصب مذهبی ندارد.
دلیل آنان پرهیز نکردن بوهلال است از نوشیدن الکل و اهل مسجد و نماز نبودن اوست.
ادعای بالا مرا بیاد دوست دوران جوانیم انداخت. نماز خواندنش را ندیده بودم اما عرق فراوان ‌خوردناش چرا.
روزی یادم نیست چه چیزی در باره‌ی واقعه‌ی کربلا گفتم. او چنان برانگیخته شد و معترضانه پرسید:
یعنی کربلا و امام حسین دروغ است؟
گفتم:
نه، دروغ نیست. همانطور که رستم دروغ نیست. اما آنچه در شاهنامه آمده است استوره است نه تاریخ.
تاریخ، وقایع را بیان می‌کند ولی اُستوره متکی بر باورهای رایج میان مردم است و با واقعیات تطابق ندارد.