۱۳۹۴ دی ۲۹, سه‌شنبه

آلزایمر؟

دوستی روی دیواره‌ی فیسبوکش نوشته بود:
کسی نیست موسیقی ایرانی شاد و طربزایی به بنده معرفی کند؟
با این خیال که ترانه‌ی شادی که روز پیش از رادیو شنیده بودم، یوتوب را باز کردم. اما نه نام ترانه بیادم آمد و نه نام خواننده.
نام خواننده را از همسرم پرسیدم و ترانه را آپلود کردم اما نام دوست از ذهنم گریخته بود.
یاد داستان دوست خوش حافظه‌ام افتاد که ‌گفت:
اسدالله علم رئیس دانشگاه شیراز در آمفی‌تآتر دانشگاه برایمان حرف می‌زد. خواست شاهدی از حافظ در تایید آنچه می‌گفت بیاورد. اما هر چه فکر شعر بیادش نیامد. گفت:
باشد، مضمونش را می‌گویم. خودتان شعر را پیدا کنید. ولی مضمون شعر نیز بیادش نیامد.
همه‌ زدیم زیر خنده گفتیم:
عَلُم است دیگر