۱۳۸۷ تیر ۱۷, دوشنبه

دریغ!

رادیو باز است. خواننده‌ای میخواند:

You're living in a free land. Do as you like it!

بفکر فرو می‌روم. دلم می‌گیرد.