۱۳۸۶ تیر ۶, چهارشنبه

حضور دوست

عزیزی به میهانی ما آمده‌است پس بیست سال دوری. جمع‌مان، جمع است و فصل بهار. بهار سوئد بی‌نهایت زیباست اگر باران بگذارد و خورشید روئی نشان دهد. حیف که بس کوتاه است چون حضور دوست که تا بجنبی زمان مفارقت رسیده است. مدتی از نت کمی دور خواهم بود