۱۳۹۵ خرداد ۲۶, چهارشنبه

اين نيز بگذرد

پیازها مرا به دورهای دور برد. سال ۱۳۴۸ خودمان، بخشدار خورموج بودم و بحقوق دریافتی‌ام قانع. از آن‌رو برای فرماندار و کارمندان فرمانداری دس و دستمالی نمی‌بردم. روزی راننده‌ی فرماندار بشوخی آمیخته به اعتراض بمن گفت:
آقای بخشدار! بخشداران پیش از تو، هر گاه بدیدن فرماندار می‌آمدند، چیزی هم برای بچّای مو می اُوُردن. تو که مثل ای که درآمدی نداری، خب دس کم یی کیسه پیاز اَهْرٌم سی مو بیار!
و زد زیر خنده
.
--------پیاز اَهْرُم یکی از بخش‌های ( امروز شهرستان) تابع بوشهر بود که تنباکو و پیازش در منطقه معروف بود.

عکاس بندرعباسی  Mohammad Barkarعکس از