۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

ننگتان باد که روی شاهان قاجار هم سفید کردید.

چه بنویسم؟
از دیروز مغزم قفل شده است. من که کلامی برای بیان درد خودم ندارم چگونه میتوانم بیانگر درد مادران عزاداری باشم که منتظر "رافت اسلامی" دادگاههای بلخ " جمهوری اسلامی بوده اند که به ناگاه از بوقهای تبلیغات حکومت ظلم و جور خبر دهشت انگیز به دار آویختن فرزندانشان را شنیده اند.
فرزاد, علی, فرهاد و مهدی چه فرقی با نیمای من دارند و شیرین چه تفاوتی با زیبا.؟
دلم پر درد است از این آدمکشان, از صدر تا ذیل.
ننگتان باد که هنری جز کشتن بیگناهان ندارید.
و یادتان نرود شعار روزهای انقلاب را:
با کفر می شود حکومت کرد اما نه با ظلم.

14 نظرات:

zømĭta در

با سلام به عمو اروند
از خوانندگان وبلاک شما هستم.
از ابراز احساس زیبای شما سپاسگزارم که همانا حرف دل ماست.
زهره

هاله در

درد و درد و درد ... همه جای​​مان درد می​​کند آقای افراسیابی

ماه محو در

سال بد. سال باد . . .

ناشناس در

HAMRAH SHO EY AZIZ dar barabar hich edami sokoot nakon. Bayad enzejar khod ra neshan dad !

ديوونه در

سلام.
با تنفر نمي توان ايضا

پوریا در

شرمتان باد ، ای خداوندان قدرت بس کنید
بس کنید از این همه ظلم و قساوت بس کنید....
ای نگهبانان آزادی،
نگداران صلح!
ای جهان را لطفتان تا قعر دوزخ رهنمون!
سرب داغ است این که میرانید،
بر دل های مردم!
سرب داغ!!!
موج خون است این که میرانید بر آن،
کشتی خود کامگی را،
موج خون!!!
گر نه کورید و نه کر!
گر مسلسل هایتان یک لحظه ساکت میشود..
بشنوید و بنگرید!
بشنوید این وای مادر های جان آزرده است....
کاندرین شب های وحشت سوگواری میکنند....
بشنوید !
بشنوید!
این بانگ فرزندان مادر مرده است ،
کز ستم های شما هر گوشه زاری میکنند...
بنگرید ایم کشتزاران را،
که مزدورانتان،
روز و شب با خون مردم آبیاری می کنند...
بشنوید این خلق عالم را که دندان بر جگر،
بیدادتان را بردرباری میکنند..
دست ها از دستتان ای تنگ چشمان بر خداست، بر خداست...
گر چه میدانم،
آنچه بیداری ندارد، خواب مرگ بی گناهان است و وجدان شماست....
با تمام اشک هایم باز نومیدانه خواهش میکنم،
بس کنید! بس کنید!
فکر مادر های دلواپس کنید....
شرمتان باد ، ای خداوندان قدرت بس کنید!!!!
بس کنید ار این همه ظلم و قساوت بس کنید...
(فریدون مشیری)
به امید نابودی تمام دیکتاتوران و مزدورانشان عمو اروند عزیز)

فهیمه در

سلام عموی عزیز و ندیده ام
تمام می شود...تمام می شود...تمام می شود...اینروزهای بد!
دلم گرفته بود...آمدم اینجا وباهمین چند جمله ات بغض ترکاندم
تمام می شوند عموی عزیزم
بامطلبی جدید با عنوان"میدان کارگر" به روزم
مفتخرم می سازید اگر به من سر بزنید

ناشناس در

به جان هالو احمدم چنانکه رفتم آمدم!
داستان اورانيوم ايران مانند بپايان رسيدن جنگ عراق و ايران بود. ابليس کبير، ضحاک بزرگ خودش ناگهانی اعلام کرد پايان جنگ است زمانی از شطالعرب خون جوانان ايران و عراق در خليج فارس جاری ميشد خون دو مليون جوان اميد دو مليون زن که اين عزيزان را با شيرۀ جانشان پرورانده بودند!
حال دلقک کوچک آ محمود معامله و مبادله ميکند. حداقل رحمتان به خزانۀ مملکت ميامد برای آنهمه سانديسهای مجانی در تظاهراتها !
آقا از خر شيطان پياده شد و ميخواهد در يک جبهه مبارزه کند : مردم ايران، تجاوز و شکنجه، گوهر دشت، اوين، کهريزک و زندانهای امام ک با دو رکعت نماز تجاوز ميکنند غربتن اللله!
ميخواهند راه واردات و صادرات باز شود تا لوازم يدک توپ و تانک برای سرکوب مردم شريف ايران وارد شود!
آقای احمدينژاد مانند دلقکی هستی که ما را از خنده به گريه مياندازي!
چند مزدور دگر باقی مانده ؟ ای مزدوران ابلهه بخاطر بيسوادی و کوته فکری تشما ما داريم شب و روز زجر ميکشيم ! لعنت بر بطن مادرتان! لعنت بر تخم پدرتان که گائيدن و يادشان رفت در مغز شما حرامزاده ها کمی عقل بکارند. لعنت به بطن مادر بزرگانتان و لعنت به بطن دخترانتان که امکان دارد چون شمائی بدنيا آورند! اي مزدوران ملت شما را قيمه خواهد کرد نه تنها اين دنيا را نخريديت آن دنيا هم نميخريد! لعنت برشهيدان انتحاريتان که در غزه هم زياد هستند! آنجائي که يک حيوان برايزندگي کردن از روي مين رد نميشود شما رد ميشويد ارزشي براي هستي و بودن قائل نيستيد ! ظلم خدا بر خاندانتان!

ناشناس در

جمهوری اسلامي در کشورهای فقير که حتی نميتوانند يک جنايتکاررا دو روز زندان نان دهندغوغا ميکند مانند هند، پاکستان يا اندونزي. در سال 1981شروع کردند به کشتن مخالفين من شنيدم دانشجوئی را کشته بودند و قاتلش وقتی به ايران برگشت با حلقه گل ازش استقبال کردند! حالا باور ميکنم. اين اولين بار نيست ! من ميخواهم بپرسم آيا رضايت خانواده بختيار طبق قانون اسلام را جلب کردند؟ از پسران بختيار پرسيدند رضايت ميدهند؟قرآن را زماني رو کار مياورند تا جنايتهای خويش را توجيح کنند! گهگاهی از اين قاتلان به خارج ميفرستند

ناشناس در

آقای جنتی امروز شکر زيادی خورده بودند در فرمايشانشان که لواط و زنا در زندانها حلال است. اگر اين جنت است خدايا مرا بفرست جهنم!
به قاتل بختيار حلقۀ گل ميدهند و به زنا کاران و لواط هم دسه خر طلا ميدهند! وراجی اين پيرمرد مردم به ستوه درآورده و ترسم از آن روزی که مانند خلخالی بذست مردم بيافتد. وقتی که جوان بدبختی تجاوز ميکند اعدام ميشود ولی سعيد مرتضوی مقدس! ...ديم به اعتقاداتان که همه چيز به شما حلال است.

ناشناس در

نه به اعدام در هرکجای اين کرۀ زمين ! نه به اعدام !
در ذهن ما ايرانيان جمهوری اسلامی همان ضحاکيست که فردوسی پاکزاد هزار سال قبل ازش صحبت کرد؛ همان شخصی که بايد ماران رو دوشش را با مغز جوانان سير ميکرد. ماران اين رژيم همان سپاه است. سپاهی بسرکردگی مجتبی خامنه اي. خود خامنه ای را با سلام و صلوات از پای منقل برميدارند. چرا ترياک در ايران شيوع پيدا کرد؟ چون اين مفنگی از پيپ بايد به ترياک پناه ميبرد. آنانی که در اين جنايات شرکت ميکنند شب را تا صبح با کابوس آنانی که در جلوی چشمشان جان دادن طی ميکنند. آری اين قانون وجدانيست و اين ترياکی اهريمن سرشت چگونه ميتواند لحظه اي جناياتش را فراموش کند؟ مگربا ترياک. لنين ميگفت مذهب ترياک مردم است دوباره ترياکی به ترياک دگر اضافه کردند. آنکه ميگويد بلوچها ترياک فروش هستند بايد گفت آنهائی که با اين حکومتن و تمام اين جنبشها مانند جنبشهائی در امريکای جنوبی که با هروئين هزينه ميشوند. از القائده گرفته تا سپاه خرجشان را از طريق مواد مخدر تهيه ميکنند. قبل از انقلاب همين آقايان ترياک ميروختن در اروپا و هم برای مصرف خود مياوردند. عادت دادن 2 مليون جوان به ترياک يعنی 2م. مخالف کم!
اين اعدامهای نمايشی فرزندان مردم بيچاره و بيدفاع را هم برای بقای خود انجام ميدهند تا مردم را به خفقان وادار کنند. راستش دوست من به خواست يک بلوچ به زندان افتاد ، من مطمئنم برای رهائی ايران بايد با هم متحد شويم تا قبيله ای کار کنيم. وگرنه ميمانند و دوباره سوريها و لبنانيها ميايند و به غيوران و شيران ما در کهريزکها تجاوز ميکنند.

ناشناس در

باز ترور و وحشت! باز رعب و وحشت افکندن! باز عموام فريبي!
با فرا رسيدن 22 خرداد وحشت افکنی و دستگيری ميکنند و اينها برای ترساندن است. چند نفر بيگناه را اعدام کنند خدا ميداند. آنقدر دروغ گفتن که روسها هم ميگويند احمدينژاد(چوپان دروغگو) عوام فريب است.
امروز در اطلاعات.نت فيلمی را ديدم که اوباش به 2 دختر حمله کرده بودند در خيابان خاوران؛ اين جنايتکاران دگر تجاوز را از زندان به خيابان کشاندند. و حتی اگر تجاوز هم کنند جمهوری ا. ميگويد بد حجاب بودند. آقا اين فيلم را ببينيد و بفهميد چه آينده اي در انتظار ماست! تجاوز به نام دين!

ناشناس در

جهان عرب در خيابانها ريخته اند برای حملۀ اسرائيل به اين کشتي! اينها کجا هستند وقتی که دنيا نگران يکايک ماست؟ اصلأ يکدومشان لب تکان نميدهد در برابر جمهوری اسلامي؟ هيچ کس باز جز افغانهای محروم و کردهای ترکيه. اين ملت عرب پول ما را ميخواهد؛ مانند ترکيه! هيچکس به اندازۀ ترکيه از جنگ ايران و عراق سود نبرد!
اسرائيل بيخود نميزنه و راکتهای غزه همه از ايران ميايد. آقا جنگي که در لبنان و غزه ميشه با ماليات شما و من تضمين ميشه. رحم ندارند اين حزب الله و حماس اکثر جنايات 22 خرداد را اينها انجام دادند و تجاوزات در کهريزک را هم اينها بنا کردند و انجام دادند. 1 مليارد عرب و مسلمان از فلسطين دفاع ميکنه کی از ما دفاع کرد جوانان ما بر اثر شکنجه لغمه گرفتن باز افغانهای محروم همدردی کردند.به فقرجلوی چشمتان بنگريد. جمهوری اسلامی بانی فقر و جنگ در غزه است همانطور که به طالبان کمک ميکند و جنگهای انتحاری در عراق راه مياندازد. سياست جمهوری اسلامی اين است همه جا جنگ بجز در حوزه قم و جماران. آقا تو که نشستی غزه غزه ميکنی زنهای باردار را اعدام کرد! من زمانی که دانشجو بودم با چند فلسطينی همکلاس بودم پول از آسمان برايشان ميباريد مبرفتند ليبی درس چريکی ميديدند و ما کشورمان پولهايما را قطع کرده بود و به اينا پولشان نگاه ميکرديم. به ما ميگفتن شما آتش پرست بوديت ما دين برا شما آورديم و ميگفتند در فلسطين ما به پياز ميگيم نقل ايرانی و ميخنديدن. آبگوشت با پياز خورده بودند در ايران. پول مفت ما را خوردند بعد ميگفتن ابن سينا عرب يا عمر خيام عرب و ما نگاهشان ميکرديم و ميگفتيم درود بر فردوسي! رحمت خدا بر فردوسی و لعنت بر آنکس که حق ايرانی را به اين زنازاده ها ميدهد.

ناشناس در

امام خمينی وقتی که از سفرآمد برای ما جنگ ارثی اعراب و اسرائيل را سوغات آورد خدائيش دروغ چرا با چندتا چفيه! تا اينجا اين انسان دوستی بود! منی که متولد شدم و از خاکم و از وطنم خيری نبردم منی که خانواده ام ظرف 32س. يکی پس از دگری ميميرند و نميتوانم ببينمشان دلم به حال خودم ميسوزد نه آن فلسطيني که ميتواند در خاکش بميرد.مردم دنيا کجاهستند که جوانان ما در زير شکنجه ها مردن يا لغمه گرفتن؟عربها امروز در خيابان بودن و در برابر زجره ما بيتفاوتند! جانم فدای ايران و ايراني!

ارسال یک نظر