۱۳۸۶ آبان ۵, شنبه

گفت‌وگوی عمروابن عبید و مجوس

گویند عمروابن عبید در کشتی با مجوسی مناظره می‌کرد. عمرو گفت:
چرا اسلام اختیار نکنی؟ 
مجوس جواب داد:
زیرا خداوند نخواسته است. اگر خداوند بخواهد، اسلام اختیار کنم. 
عمرو گفت: 
خداوند خواسته است اما شیطان نمی‌گذارد. 
مجوس پاسخ داد:
پس من از آن شریک که قوی‌تر است پیروی می‌کنم. این گفت‌‌وگو اگر چنانچه احتمال می‌رود، مجعول باشد، نشان می‌‌دهد که مجوس در مناظره با متکلمین با حجت و دلیل سخن می‌گفته‌اند و در بیان عقاید خویش بی‌پروا و بیم و پرهیز نداشته‌اند.

تاریخ اسلام:
نوشته‌ی دکترعبدالحسین زرین‌کوب صفحه‌ی، ۴۳۵