۱۳۸۵ بهمن ۱۶, دوشنبه

معترضین و خارجی‌ها


نگاهی سرسری می‌کردم به خاطرات عَلَم. این مطلب نظرم را جلب کرد: 
بهر حال از روزی که ما نفوذ خارجی و نفوذ آخوند را در این مملکت از بین بردیم، راحت شدیم. صحیح است! چون هر دوی این‌ها بخودشان فکر می‌کنند نه به نفع کشور. ص۲۶۱ جلد پنجم یادداشت‌های امیر اسدالله عَلمَ در تعجبم چرا که دشمنان فرضی امروز هم، همان‌ها از نظر تمامیت‌خواه‌‌هان باز همان‌ها هستند:
معترضین و خارجی‌ها منتها جای کلمه‌ی آخوند را وابسته و چیزی شبیه آن گرفته است.


1 نظرات:

ناشناس در

امروز باید گفت :
بهر حال از روزی که ما نفوذ خارجی و نفوذ آخوند را در این مملکت از بین ببریم ، راحت خواهیم شد

ارسال یک نظر