۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

تولید برق از نیروی حاصل از امواج دریا

شورای شهر نی‌نِس‌هامن، یکی از شهرداری‌های مناطق استکهلم بزرگ به منظور استفاده از انرژی تجدید شونده و پاک، تصمیم به احداث ۵۰ واحد نیروگاه برق بادی و ۲۰۰۰ واحد نیروگاه برق با استفاده از نیروی حاصل از امواج دریای شرقی را «بالتیک» دارد. لیلیا باتلیان از حزب سوسیال‌دموکرات و عضو شورای شهر نی‌نِس‌هام می‌گوید: با این کار ما قصد داریم منطقه‌ی خودمان را تبدیل به مرکز تولید انرژی تجدید شونده کنیم. طرز کار ژنراتورهایی که با استفاده نیروی حاصل از امواج دریا بکار می‌افتند اینست که ژنراتورها را در عمق دریا، روی پایه‌ای بتونی نصب می‌کنند. یک وایر قدرت‌مند «بویه» یا جسم شناور موجود در سطح آب را به اهرم موجود در داخل ژنراتور «آهن‌ربایی قوی» وصل می‌کند. امواج شدید ناشی از وزش بادهای منطقه ای، جسم شناور موجود در سطح دریا را بالا و پایین برده و وایر متصل به‌ آن سبب بحرکت در آمدن ژنراتور مستقر در ته دریا می‌گردد. وزن هر یک از این ژنراتورها حدود ده تن می‌باشد. این کار با همکاری ماتس لِیّون، پژوهشگر و استاد دانشگاه اوپسالا در زمینه‌ی استفاده از نیروی حاصل از امواج دریا انجام می‌گیرد. مطالعات مقدماتی نشان می‌دهد که با استفاده از امواج دریای شرقی می‌شود سالیانه ۲۴ تراوات ساعت TWhبرق تولید نمود. جالب این‌که به گفته‌ی بیلی یوهانسون نیروی برق حاصل از یک نیروگاه اتمی متوسط حدود ده تتراوات ساعت در سال است. ترجمه و تخلیص از روزنامه‌ی داگنز نی‌هِتر، استکهلم توسط محمد افراسیابی